KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme“); Eyüp Sultan Mah. Dercan Sk. No:3, 34885, Sancaktepe, İstanbul adresinde bulunan TUNÇMATİK ŞARJ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“TUNÇMATİK“) ile TUNÇMATİK’E ait tuncmatikcharge.com web adresli internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) üyelik oluşturarak listelenen şarj istasyonlarından faydalanacak ve ödemelerini bu uygulama üzerinden gerçekleştirecek olan 3. kişiler (“Kullanıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

1.2. TUNÇMATİK ve Kullanıcı tek başına (“Taraf”) ve birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaklardır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’lara ilişkin Tunçmatik İnternet Sitesi ve Tunçmatik mobil uygulamada sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin TUNÇMATİK tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜYELİK VE GENEL HİZMET ÇERÇEVESİ

3.1. Üyelik

3.1.1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’ya üye olma işlemi, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden cep telefon numarasını kullanarak ve gerekli bilgileri sağlayarak bir hesap oluşturması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de düzenlenen üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

3.1.2. TUNÇMATİK’e üye olabilmek için reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan üyelik başvuruları tamamlanmış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

3.1.3. TUNÇMATİK, 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcı’nın üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir.

3.1.4 Kullanıcı, 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

3.2. Genel Hizmet çerçevesi

3.2.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcı’ların, TUNÇMATİK tarafından İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulamada listelenen elektrikli araç şarj istasyonlarından faydalanması, İnternet Sitesi vasıtasıyla elde edilen veya mevcut veriler ile sürüş deneyiminin iyileştirilmesi için Müşterilere tavsiyeler sunulması ile Kullanıcı arasındaki ödeme ilişkisinin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması hizmetinin verilmesidir.

 1. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME SİSTEMİ

4.1. TUNÇMATİK, Kullanıcı’lar için şarj istasyonlarına ait tarife ücretlerini internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde belirtmiştir.

4.2. Kullanıcı, mobil uygulama kullanarak elektrikli araç şarj istasyonları üzerinden kendi aracına elektrikli şarj alımı başlatmadan önce, TUNÇMATİK mobil uygulamasına güncel kredi kartı bilgilerini tanımlayacaktır. TUNÇMATİK, sisteme tanımlı ve doğrulanmış kart bilgisi ile şarj işlemini başlatan üyeden şarj işleminin bitişine ilişkin TUNÇMATİK internet sitesi ve mobil uygulamada yayınlanan tarife ve kullanım detayları uyarınca tanımlanmış kredi kartı üzerinden şarj ücreti tahsil edilecektir.

4.3. Kullanıcı, araç şarj işlemi bittikten sonra aracını şarj istasyonundan çekmez ise Kullanıcı’ya mobil uygulama ve internet sitesinde belirtilen İŞGAL Bedeli, Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilecektir.

4.4. TUNÇMATİK, bu sözleşme süresince hizmete ilişkin yapacağı her bir yenilik ve hizmetler için önceden haber vermek kaydıyla ek bedeller tahsil edebilir.

 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, TUNÇMATİK’e ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, TUNÇMATİK’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları TUNÇMATİK’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, TUNÇMATİK’e ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

5.3. Kullanıcı’nın TUNÇMATİK’in yazılı izni dışında, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi ya da iletişim bilgilerini paylaşması yasaktır.

5.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan elektrikli araç şarj istasyonunun her kullanımdan önce kullanıma hazır olduğunu, teknik bir arıza mevcut olmadığını, şarj edilecek elektrikli araçla uyumlu olduğunu ve diğer gözle görülür kusurları olmadığını kontrol etmek zorundadır. Aksi takdirde Kullanıcı, doğacak her türlü doğrudan veya dolaylı zarar karşısında tek sorumlu olduğunu TUNÇMATİK’in herhangi sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5.5. Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşımdan ve bunlar neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.

5.6. Kullanıcı, TUNÇMATİK’in yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 1. TUNÇMATİK’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. TUNÇMATİK, Kullanıcı’nın mobil uygulama kullanarak elektrikli araç şarj istasyonları üzerinden kendi aracına elektrikli şarj alımı başlatmadan önce, TUNÇMATİK mobil uygulamasına güncel kredi kartı bilgilerini tanımlayacaktır. TUNÇMATİK, sisteme tanımlı ve doğrulanmış kart bilgisi ile şarj işlemini başlatan üyeden şarj işleminin bitişine ilişkin TUNÇMATİK websitesinde yayınlanan tarife ve kullanım detayları uyarınca tanımlanmış kredi kartı üzerinden şarj ücreti tahsil edilecektir.

6.2. TUNÇMATİK, İnternet Sitesi’nde yer alan elektrikli araç şarj istasyonlarının mevzuata uygun şekilde işletildiğini ve teknik özelliklerinin İnternet Sitesi’nde gösterildiği biçimde olduğunu taahhüt eder.

6.3. İnternet Sitesi’nde listelenen elektrikli araç şarj istasyonlarının arızası, çalışmaması ve diğer her türlü kusuru nedeniyle doğabilecek doğrudan veya dolayı zararlardan TUNÇMATİK sorumlu değildir.

6.4. TUNÇMATİK, ürün’ün daha geniş kitlelere ulaşması için gereken pazarlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli özveriyi göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. MÜCBİR SEBEP

7.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya TUNÇMATİK’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) TUNÇMATİK’in işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TUNÇMATİK ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Kullanıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Kullanıcı ile TUNÇMATİK arasında kurulan kullanıcı sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin TUNÇMATİK adına yerine getirilmesini sağlamak için TUNÇMATİK, iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile bu bilgiler işlenebilir.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1. TUNÇMATİK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

10.1. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, hakem heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. DEVİR

11.1. TUNÇMATİK, her zaman için işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. Kullanıcı, TUNÇMATİK’i yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

 1. TEBLİGAT

12.1. Taraflar, İnternet Sitesi’nde yer alan ve üyelik bilgilerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde TUNÇMATİK’in kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Sözlesme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 1. YÜRÜRLÜLÜK

14.1. 14 (on dört) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı Sözleşmesi